Sykepleier

  • Utdannet sykepleier- Høgskolen i Oslo 2005
  • Har tidligere jobbet på akuttmottak og dagkirurgisk enhet, nyfødt intensiv, føde/barsel og gynekologisk kreftavdeling ved Volda sjukehus og Ullevål universitetssykehus
  • Har ansvaret for administreringen av det kirurgiske- og gynekologiske tilbudet ved klinikken.
  • Sertifisert Botox-, laser- og Coolsculptingbehandler, og innen medisinske hudpleieprodukt fra ZO medical og Skin Health.