• Utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2000 og spesialist i plastikkirurgi siden 2007
  • Jobber som seksjonsoverlege for plastikkirurgi ved Privathospitalet Fana Medisinske Senter, og er leder av Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (www.nfep.no).
  • Har tidligere arbeidet som overlege ved plastikkirurgisk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. Bjørn var i en lengre periode sjef for Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus.
  • Han er en svært erfaren kirurg med kompetanse innen alle plastikkirurgiske fagfelt. Han er leder av Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi, og har over mange år vært innvalgt i styret i Spesialistkomiteen i Plastikkirurgi
  • Han er opptatt av det naturlige og «uopererte» resultatet