Celleprøve av livmorhals

Ved en celleprøve skrapes det av et lite cellelag fra overflaten til livmorhalsen med en liten børste, som sendes inn til en mikroskopisk undersøkelse.

Det finnes ulike måter å behandle celleforandringer i livmorhalsen på, avhengig av alvorlighetsgrad. På celleforandring grad tre, blir det ofte anbefalt konisering. Da fjernes den delen av livmorhalsen som det er funnet unormal celledeling på.

Da det er viktig å oppdage forandringer tidlig med tanke på å forebygge livmorhalskreft, bør alle kvinner få utført celleprøve med 3 års mellomrom, eller på bakgrunn av legens anbefaling basert på kvinnens alder og sykehistorie.

 

 

intimkirurgi