Visste du at lekkasje, også kalt urininkontinens faktisk er et svært utbredt problem blant kvinner? Inkontinens er altså fagordet for lekkasje. Du tenker kanskje automatisk at dette dreier seg kun om den eldre generasjon, men faktisk så er det mange yngre som også sliter med dette. Problemet er størst hos den kvinnelige delen av befolkningen,…

Flat mage på dame som tar planken

Flat mage Flat mage hører for noen ungdommen til. Kanskje du har fått barn. Kanskje du kjenner at alderen har gjort seg gjeldende og kroppen ikke oppfører seg helt som før. Vi har alle ulike utgangspunkt, livsstil, kroppsbilde, verdier og så videre. Og uansett hvilke liv man lever, så kan magen utgjøre et kompleks. «Det…