Hva er urininkontinens?

Urinlekkasje er et svært utbredt problem hos godt voksne kvinner, men også mange yngre kvinner kan ha ufrivillig lekkasje av urin. Hosting, nysing, latter, trening eller tunge løft kan ofte fremkalle ufrivillig urinlekkasje. Dette kan for mange være svært hemmende både sosialt og intimt. Mange føler dette som et personlig problem som det kan være vanskelig å snakke om.

Kvinner som har dette problemet opplever en plutselig og sterk trang til vannlating med påfølgende lekkasje (inkontinens).

Tilstanden overaktiv blære kan sammenlignes, og er karakterisert ved sterk vannlatingstrang uten samtidig urinlekkasje, vanligvis med hyppig vannlating (ofte 8-10 ganger i døgnet) og vannlatning om natta (nokturi).

I Norge angir omtrent 5-15% av alle kvinner at de har urinlekkasje. Utenlandske studier viser at dette er en like vanlig tilstand også i andre land. Personer med urgeinkontinens utgjør 10-15% av pasientene med lekkasjeplager. 35-50% har en blanding av urge- og stressinkontinens. Stressinkontinens er den hyppigste lekkasjeformen, og kjennetegnes ved små urinlekkasjer ved for eksempel hosting, nysing og lignende.

Årsakene til plagene kan være ulike, men generelt kan en si at inkontinens skyldes ustabilitet i muskelen som tømmer blæren.

Hud og Laserklinikken tilbyr utredning hos vår dyktige gynekolog, som har lang erfaring i bruken av laser og kirurgi i forbindelse med urininkontinens.

Vi tilbyr altså både kirurgisk og non-invasiv behandling i form av gynekologisk laser.

 

Urininkontinens behandling uten kirurgi

Laserbehandling :

«Mona Lisa Touch» Dette er en helt ny teknologi i Norge. Denne metoden er egnet for kvinner med mild til moderat grad av symptomer på urin inkontinens eller for kvinner med andre sykdommer som ikke kan utføre et kirurgisk inngrep.

Ved konsultasjonen hos gynekologen vil det etter samtale og tester utredes om det er indikasjon for behandling., og i tilfelle hvilken type behandling avhenger av graden av urin inkontinens.

 

Kirurgisk behandling urininkontinens

TVT-O er forkortelsen for Tension Free Vaginaltape Oburator. Denne teknikken egner seg for type urinlekkasje forårsaket av for eksempel hoste, nysing, trening, løft eller andre bevegelser som samleie og orgasme. Dette er den nyeste og sikreste kirurgiske prosedyre metoden for stressinkontinens.

Dette er et innovativ, og relativt lite inngrep. Kirurgi ved inkontinens har svært gode resultater, og mange opplever at de får en bedret livskvalitet.

Denne operasjonen gjøres dagkirurgisk, det vil si inn og ut samme dag. Noen få (mindre enn 5%) kan få problemer med å tømme blæren etter operasjonen. Det er ellers lite komplikasjoner forbundet med operasjonen. Operasjonen er enkel og kan utføres på de aller fleste pasienter uansett alder.

Du skal føle deg trygg og godt ivaretatt og vi skal finne den beste løsningen for deg.

Gynekologen som du møter ved konsultasjon vil være den samme som både undersøker deg, opererer deg og som foretar kontroll. På konsultasjonstimen din vil du bli informert om operasjonen og du vil kunne stille spørsmål. Du må faste 6 timer før operasjon pga lett narkose.

Operasjonen blir utført på operasjonsstuen i 30 minutter under lett narkose. Du vil derfor sove under hele inngrepet og ikke kjenne smerte. Det er alltid en erfaren anestesilege og anestesisykepleier som gir deg narkosen. Kirurgen utfører operasjonen i området av fremre vaginalvegg og operasjonssåret har en lengde på ca 1,5 cm. Deretter vil et spesielt instrument bli brukt til å sette inn tension-free vaginal tape gjennom såret for å binde (support) urinrøret under midten. Det blir sydd med tråd som løser seg opp av seg selv slik at du ikke trenger å fjerne sting.

Etter inngrepet vil du våkne opp på oppvåkningsavdelingen der en sykepleier vil passe på deg. Du vil oppleve full diskresjon da det kun benyttes enerom til operasjonspasientene. Det finnes også en bakdør som kan benyttes dersom dette er ønskelig når du skal hjem.

Det er vanligvis lite smerte forbundet med denne type operasjon. Det er vanlig med 1-2 uker sykemelding og du skal unngå tunge løft i 2 uker. Det anbefales kontroll etter 6 måneder.

intimkirurgi

Ved Hud og laserklinikken Ørsta, en times kjøretur fra Ålesund, har vi gynekolog med høy kirurgisk kompetanse innen denne type problemstillinger. Ta kontakt og be om en time hos vår gynekolog hvis du ønsker en uforpliktende konsultasjon.

 

Les mer om: