Hva er urininkontinens?

Urinlekkasje er et svært utbredt problem hos både godt voksne og yngre kvinner.
. Hosting, nysing, latter, trening eller tunge løft kan ofte fremkalle ufrivillig urinlekkasje. Dette kan for mange være svært hemmende både sosialt og intimt. Mange føler dette som et personlig problem som det kan være vanskelig å snakke om.

Kvinner med desse problemene opplever en plutselig og sterk trang til vannlating med påfølgende ufrivillig lekkasje.

Tilstanden overaktiv blære kan sammenlignes med sterk vannlatingstrang uten samtidig urinlekkasje. Vanligvis med hyppig vannlating (ofte 8-10 ganger i døgnet) også om natten.

I Norge angir omtrent 5-15% av alle kvinner at de har urinlekkasje. Utenlandske studier viser at dette er en like vanlig tilstand også der. Personer med urgeinkontinens utgjør 10-15% av pasientene med lekkasjeplager. 35-50% har en blanding av urge- og stressinkontinens. Stressinkontinens er den hyppigste lekkasjeformen, og kjennetegnes ved små urinlekkasjer ved for eksempel hosting, nysing og lignende.

Årsakene til plagene kan være ulike, men generelt kan en si at inkontinens skyldes ustabilitet i muskelen som tømmer blæren.

Hud og Laserklinikken i Ørsta tilbyr utredning hos vår dyktige gynekolog, som har lang erfaring i både bruk av laser og kirurgi i forbindelse med urininkontinens.

Vi tilbyr altså både kirurgi og gynekologisk laser for disse problemstillingene.

intimkirurgi

Ved Hud og laserklinikken Ørsta, kunen times kjøretur fra Ålesund, har vi gynekolog med høy kirurgisk kompetanse innen denne type problemstillinger. Ta kontakt og be om en time hos vår gynekolog hvis du ønsker en uforpliktende konsultasjon.

Les mer om: