Hvorfor oppstår rynker mellom øyenbryn?

Mange har veldig sterk muskelbruk / mimikk i området mellom øyenbryn, på fagspråket kalt glabella området. Musklene i dette området blir ofte veldig sterke dersom en bruker dette området aktivt pga for eksempel mysing, bekymring, sinne, eller spenningshodepine eller rett og slett uvaner. Hos mange som bruker denne muskelen aktivt blir det etter hvert dannet tynne linjer, rynker og furer.

Behandling av rynker mellom øyenbryn

Injeksjonsbehandling med toksiner er ofte førstevalget når en skal behandle rynker som har oppstått i disse områdene siden injeksjonsbehandlingen får musklene til å slappe av og dermed glatter ofte rynkene seg ut. I tillegg forebygges videre utvikling av rynkene. De fleste føler injeksjonsbehandlingen i dette området har en behagelig avslappende effekt i tillegg til å være en effektiv behandling for å glatte ut rynker.

botox

 

Dersom rynkene i dette området har fått tid til å feste seg eller furene er blitt dype kan det være aktuelt å sette en liten mengde fillers for å fylle ut rynkene. Hvis en i tillegg ønsker en forbedring av hudkvaliteten i området kan en laserbehandling eller hudprodukter være aktuelt.

Injeksjonsbehandling mot hodepine / migrene

Siden injeksjonsbehandling med toksiner har en avslappende effekt på muskulatur, har mange svært god effekt på spenningshodepine ved bruk av injeksjoner i glabella (mellom øyebryn) og i panneregion. Det er imidlertid viktig at ny hodepine av ukjent årsak blir undersøkt hos egen lege før en evt behandling.

Migrenebehandling med toksiner er vanskeligere å få effekt, men også svært mange med migrene får en god bedring med injeksjoner i disse områdene. Det er også her svært viktig at en har fått utredet av egen lege at det ikke er alvorlige årsaker til at en har migrene før en injeksjonsbehandling.

Behandling av myserynker i øyekrok

Hvis en person har sterk tendens til å myse ved å dra sammen øynene vil det ofte lage seg et tynt nettverk med rynker innerst i øyekroken og øynene vil også ofte bli mindre enn tidligere. Ved å sette en microdose med toksiner i dette området vil området slappe mer av og rynker glattes ut samt at øynene kan bli noe større.

Mange kan også få en god bedring av linjer under øynene ved en Co2 laserbehandling eller medisinske hudprodukter.
Du finner oss i Ørsta på Ørsta Torg! Vi ligger ca en times kjøretur ifra Ålesund!