Visste du at urinlekkasje/ urininkontinens faktisk er et svært utbredt problem blant kvinner?

Du tenker kanskje at dette dreier seg kun om den eldre generasjon? Men faktisk er det mange yngre som også sliter med dette. Problemet er størst hos kvinner og  ofte relatert til svangerskap og fødsel. Les mer på helsenorge.no

Urininkontinens er helt ufarlig, men ofte hemmende for hverdagslige aktiviteter, og sosiale sammenhenger.

Det er to typer inkontinens: stress-inkontinens og urge-inkontinens, eller en blanding av disse- som da kalles blandingsinkontinens.

Stress-inkontinens
Om du opplever spor av lekkasje når du hoster, ler, nyser, løfter tungt eller eksempelvis hopper på trampoline, så har du sannsynlig det vi kaller stressinkontinens. Grunnen til at man her får ufrivillig vannlatning er økt trykk i bukhulen. Dette er den vanligste formen for inkontinens hos yngre kvinner.

Urge-inkontinens
Føler du en plutselig og sterk trang til vannlatning, og opplever lekkasje før du rekker toalettet, så har du trolig det som kalles urge-inkontinens eller såkalt trang-inkontinens. Mange kan oppleve en blanding av de to typene, og i det tilfellet starter man gjerne opp behandling rettet mot den mest plagsomme tilstanden.

Fra barndommen var det å tisse på seg noe som var forbundet med skam, og fortsatt er det mange tabuer rundt temaet. Det kan oppleves som sjenerende og belastende å ikke klare å holde på vannet, for eksempel ved noe så vanlig som en god latter med venner. Mange gruer seg for å trene, og kutter det heller ut. Andre igjen føler seg konstant «skitne». Videre redsel for å lukte vondt.

Det at man kan føle seg hindret i enkle, hverdagslige aktiviteter, kan føre til en redusert livskvalitet og i verste fall sosial isolasjon. Urinlekkasje er gjerne er et tema som vi ikke snakker om. Dette kan bidra til at mange kvinner som opplever dette føler seg unormale- på tross av at hver tredje kvinne opplever det. Vi må tørre å snakke om det og normalisere det. Vi som helsepersonell må opplyse om at hjelpen er der, at det ofte ikke skal så mye til.

Mange kommer seg langt med bekkenbunnstrening, om denne blir riktig og jevnlig utført. Knipeøvelser er en enkel form treningsform når det kommer til å styrke bekkenbunnsmuskulaturen. Der finnes flinke fagpersoner som kan gi gode treningsopplegg og veiledning når det kommer til akkurat dette. Kort om bekkenbunnstrening her

Dessverre er det slettes ikke alle som kommer i mål med trening. Ved Hud og laserklinikken i Ørsta tilbyr vi to ulike behandlinger for kvinner som sliter med ufrivillig vannlekkasje. Den ene er kirurgisk og den andre er Mona Lisa Touch laserbehandling.

Som en av få klinikker i landet, tilbyr vi behandlingen Mona Lisa Touch, som er en gynekologisk laserbehandling. Behandlingen representerer null nedetid og du kan gå rett tilbake til ditt daglige virke etter behandlingen. En behandling tar kun 5-6 minutter. Det er anbefalt å ta tre behandlinger med ca en måneds mellomrom. Laseren har god effekt på tørre vaginalslimhinner, lettere urininkontinens og å stramme opp nedentil. Dette kan igjen være med på å bedre  problem med urinlekkasje.

Er lekkasjen mer uttalt, anbefales det etter utredning et lite kirurgisk inngrep ved hjelp av slyngeplastikk. Operasjonen kalles TVT-O og er en forkortelse for Tension Free Vaginaltape Oburator. Dette er den nyeste og sikreste metoden for å behandle stressinkontinens. Dette er som sagt et lite kirurgisk inngrep som kan gjøres i enten lokalbedøvelse eller ved en lett narkose. Det er forbundet svært lite smerter etter operasjonen, og de fleste er raskt tilbake på jobb.