Medisinsk ansvarlig lege

  • Medisinsk ansvarlig lege for Hud og laserklinikken.
  • Uteksaminert lege.
  • Spesialist almennmedisin.